Posted in ที่เที่ยวพัทยา

เที่ยวพัทยาที่วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหารที่พัทยา

ในระยะแรกวัดนี้มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ และได้รับอนุญาตอย่าง เป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรเมนทรมหาภูมิพลมหาราช ทรงพระมหากรุณารับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2531 ปัจจุบันอาณาเขตของวัดมีพื้นที่ 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่ในเขตโครงการพระราชดำริประมาณ 2,500 ไร่เศษ ที่ติดต่อกับอาณาเขตวัด

เนื่องจากบริเวณพื้นที่สร้างวัดเป็นที่ราบเชิงเขา ห่างจากถนนสุขุมวิทช่วงระหว่าง บางละมุง – สัตหีบ โดยแยกเข้ามาจากถนนทางหลวงประมาณ 5 กิโลเมตร ทางการจึงได้ทำการตัดถนนเข้ามาจนถึงวัดทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น จึงได้มีการก่อสร้างปูชนียวัตถุสถานขึ้นตามลำดับ เช่น พระอุโบสถ, พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์, พระมหามณฑป พระพุทธบาท ภปร. สก., ศาลาอเนกกุศลขนาดใหญ่สองหลัง สว.กว. (ศรีสังวาลย์กัลยาณิวัฒนา) และ มวก.สธ. (มหาวชิราลงกรณ์ สิรินธร) วัดญาณสังวราราม อาจถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องจากคณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

วัดนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณานานัปการจาก องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงอุปถัมภ์ในการก่อสร้าง ตลอดมา และทรงรับเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดในพระองค์อีกด้วย

วัดญาณสังวราราม ความจริงมีเนื้อที่เพียง 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา กว้างใหญ่ไพศาลด้วยโครงการพระราชดำริที่ล้อมรอบกว่าอีกสองพันไร่อาทิ เช่น

วิหาร พระศรีอริยเมตไตรย์ ซึ่งเป็นแบบศิลปะไทยแท้อันประณีตบรรจงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฎิมาใหญ่ งดงาม ซึ่งพระองค์ทรงได้รับน้อมเกล้าถวายจากคณะผู้สร้างและพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงโปรดเกล้าอัญเชิญพระพุทธปฎิมานี้ให้ไปประดิษฐานในวิหารพระศรีอริยเม ตไตรย์แห่งนี้

พระบรมธาตุเจดีย์ มหาจักรีพิพัฒน์ เป็นเจดีย์ใหญ่สีขาวสะดุดตา ที่ภายในของเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบนสุดของเจดีย์บริเวณชั้นบนที่เป็นที่ประดิษฐานของพระ บรมสารีริกธาตุนั้น อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะบูชาเท่านั้น แต่ห้ามมิให้ทำการบันทึกภาพใด ๆ ของพระธาตุ

อริยาคาร เป็นที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนของ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพบูชาและให้ความนับถือของคนไทยทุกคน ตั้งแต่สมัยในอดีต เช่น หลวงพ่อโต, อาจารย์มั่น, หรือหลวงปู่แหวน อยู่ในท่านั่งวิปัสนากัมฐานให้ได้ชมกัน

พระ ปกเกล้าอริยเขต พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานประชาธิปไตยให้กับแผ่นดินไทยทรงประทับนั่ง มีข้อความกินใจว่า ” ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลาย ของข้าพเจ้าให้แก่คณะใดหรือผู้ใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริง ของประชาราษฎร “ อันเป็นข้อความอมตะที่อยู่ในใจคนไทย

ในเขตโครงการพระราชดำริ นอกเหนือจากนี้บริเวณรอบ ๆ ของวัดญาณสังวรารามได้ทรงโปรดเกล้าให้มีโครงการพระราชทานต่าง ๆ อีกเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นหลายแห่ง เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้สอยโดยสะดวกบริเวณวัด และเป็นประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และมีพระราชปรารภให้สร้างศาลาริมอ่าง พระราชทานนามว่า ศาลานาคเล่นน้ำ นานาชาติ และอีกทั้งยังได้โปรดเกล้าให้สร้าง โรงพยาบาลวัดญาณสังวรา ราม เริ่มแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงต่อมาได้ขยายเป็น 30 เตียง ซึ่งให้เกิดประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนโดยทั่วไปทรงจัดให้มีการสร้างศูนย์อบรมยุวเกษตรกรขึ้น และโปรดเกล้าให้มีการปลูกป่าปลูกผลไม้เพื่อเรียกนก และความสมบูรณ์ของผืนป่าให้กลับมาอย่างในอดีตอีกด้วย

หมาย เหตุ ผู้เข้าเยี่ยมชมควรแต่งกายให้สุภาพ และปฏิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัด งดเสียงดัง เพราะเป็นสถานที่เจริญภาวนาของพระสงฆ์ และบางจุดของวัดห้ามมิให้ทำการถ่ายภาพ

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : 038 – 237912, 038 – 238369, 038 – 235245, 038 – 237506, 038 – 238439

เที่ยวพัทยา ที่เที่ยวพัทยา

ที่มา : pattayadailynews.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s